Posts tagged: sex

Zijn paarden soms net als mensen?

By Thijs, September 14, 2009 1:24 am

Een mooi verhaal over het top dressuurpaard Totilas dat eigenlijk weinig met sportpsychologie te maken heeft, maar op 7:13 (ongeveer een kwart voor het einde op de tijdsbalk) vraagt Matthijs van Nieuwkerk of Totilas ook als dekhengst gebruikt kan worden. Fokker Jan Schuil komt met een antwoord dat, als je het mij vraagt, overeenkomt met deze onderzoeksresultaten bij mensen.

Panorama Theme by Themocracy